வாடியவுயிரைக் கண்டபோது

 

 

 

 

 

 

 

 

 

மழை யோய்ந்தும்

கதிரவ னுதிக்கமறுத்

தொளிமட்டுங் கசிந்த

குளிர்காலை வேளையில்

கடலோரத்தில் ஒருமனிதன்.

மனிதனா பிணமா?

நனைந்து நைந்த

மெல்லிய கீழாடையை

மேலிழுத்துக் குளிர்காக்கப்

போர்த்தி ருந்தான்.

அசைவற்றுச் சாய்வாய்

ஈரத்தரையிற் கிடந்தான்

மழைக்கொ திங்கிய

வல்லது மயங்கிவீழ்ந்த

சிறுமரத் தடியில்.

அருகிற் சென்ற

இருநாய்கள் முகராமல்

நகர்ந்ததாற் தெரிந்தது

உயிர் இருந்தது.

சகியாமற் படம்பிடித்துக்

கவிதை யெண்ணி

விரைவாய் அவ்விடம்விட்டு

மனங்கனக்க நகர்ந்தேன்.

ஏன் விழுந்தான்

முடியாமல் விழுந்தானா

குடியாலே விழுந்தானா?

 

மறுபடி வந்தபோது

அம்மனிதனைக் காணாததாற்

கனங் களைந்தேன்.

One Response to வாடியவுயிரைக் கண்டபோது

மறுமொழியொன்றை இடுங்கள்

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  மாற்று )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  மாற்று )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  மாற்று )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  மாற்று )

Connecting to %s

%d bloggers like this: